תקנון "החכמולוגית" - ספריית ההדרכות הדיגיטליות של "חיים בעוצמה"

מעודכן לאוגוסט 2021

כללי

 1. התקנון קובע את תנאי השימוש, כללי ההתנהלות המקובלים וביטול הרישום ל"החכמולוגית" – ספריית ההדרכות הדיגיטליות של "חיים בעוצמה" (להלן "החכמולוגית").
 2. התכנים שעולים ויעלו לאתר החכמולוגית נתונים לשיקול דעתן הבלעדי של גליה דונת-לויטן ואירה דותן (להלן "השותפות").
 3. התשלום לחכמולוגית מקנה חברות לחודש ימים. החברות והתשלום מתחדשים בכל חודש בחודשו ביום בחודש שבו נרשמה החברה לראשונה. תנאי הביטול מופיעים בהמשך מסמך זה (להלן "חברות בחכמולוגית" ו/או "החברה" ו/או "המנוי").
 4. מובהר בזאת כי השימוש בתכני החכמולוגית הנם באחריותה הבלעדית של החברה, ואינו מחליף ייעוץ או אימון או ליווי אישי ו/או קבוצתי. ההשתתפות בחכמולוגית אינה מקנה לחברה אחריות מכל סוג שהוא לתוצאה כל שהיא.
 5. מובהר כי לשותפות שיקול דעת בלעדי לגבי קבלת נרשמות לחכמולוגית, והן רשאיות לדחות בקשות של מתעניינות.

התכנים שעולים לאתר החכמולוגית

 1. ההרשמה לחכמולוגית מקנה לחברה את הזכות לצפות ללא הגבלה בתכנים כפי שעלו עד כה לאתר, ואת מתבקשת שלא להעביר הלאה את הסיסמה לאתר.
 2. יתכן שהשותפות יעדכנו את התכנים שבאתר מעת לעת.

קבלת הבונוסים

הבונוסים כפי שניתנו, אם ניתנו, עם הרישום לחכמולוגית, יינתנו לנרשמות או לפי מועד הרשמתן ו/או לפי סדר ההרשמה.

 1. בונוס שמועד ההרשמה שלו הוגבל בזמן, יינתן לנרשמות שנרשמו עד לסיום אותו מועד. השותפות רשאיות להאריך את מועד ההרשמה לקבלת הבונוסים לפי שיקול דעתן.

אחריות השותפות לתכנים

 1. בהרשמה לחכמולוגית מבינה החברה כי ייעוץ באופן אישי ו/או מקיף ו/או מעמיק לגבי העסק שלה, כרוך בעלות נוספת כפי שיפורסם ע"י השותפות מעת לעת.
 2. ידוע לחברה כי השותפות אינן מתחייבות לתשובות אישיות לכל השאלות, וגם שהתשובות לא מחליפות ייעוץ פרטני.
 3. מידי פעם השותפות יזמינו את חברות החכמולוגית להדרכות, הרצאות, מפגשים וקורסים בתשלום או שלא בתשלום – אשר עשויים לקדם ולהעשיר את הכלים העסקיים והאישיים של החברות.

ביטול השתתפות בחכמולוגית

 1. התשלום בגין החברות מתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, ביום ההצטרפות לחכמולוגית.
 2. החברות בחכמולוגית תקפה לחודש ימים מיום התשלום האחרון.
 3. על מנת לבטל את החברות בחכמולוגית על החברה להודיע על כך בכתב לכתובת המייל שנשלחה אליה עם ההרשמה לחכמולוגית, 3 ימי עסקים לפני מועד החיוב הבא.
 4. יובהר כי אי השתתפות פעילה בחכמולוגית אינה מהווה עילה לביטול ו/או החזר תשלום בגין החודש ו/או תקופת החברות.
 5. במידה שהחברה מבקשת לבטל את חברותה בחכמולוגית, לפי המועדים הקובעים בסעיף 3 לעיל, תהיה זכאית ליהנות מהתנאים וההטבות שמגיעות לחברות החכמולוגית עד תום חברותה בחכמולוגית כמוגדר בסעיף 2. החברות בחכמולוגית, התכנים והבונוסים יסגרו לצפייה ושימוש עם סיום החברות בחכמולוגית.
 6. במידה ותרצה לחזור להיות חברה בחכמולוגית לאחר סיום החברות בו, תשלם את התעריף הנקוב ביום ההצטרפות מחדש.

קניין רוחני

 1. יובהר כי כל התכנים כפי שיעלו בחכמולוגית, לרבות הדרכות, לייבים, פוסטים, מדריכים, וובינרים, צילומים, הרצאות, סדנאות ועוד, בין שהועברו ע"י השותפות ו/או באמצעות שיתופי פעולה ו/או ע"י חברות החכמולוגית, הינם קניינן הרוחני הבלעדי של השותפות. במידה והשותפות או משתתפות אחרות בחכמולוגית ירצו לעשות שימוש בתכנים שהועלו ע"י חברות החכמולוגית, עליהן לדאוג לקבל את אישור בעלת התוכן בכתב בטרם הפרסום.
 2. אשר על כן, אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את החומרים כפי שעלו בחכמולוגית מבלי לקבל על כך אישור בכתב מהשותפות.

שימוש בדרכי ההתקשרות

 1. עם הרשמתך לחכמולוגית הינך מקנה לשותפות את האפשרות לשלוח לך חומר ומידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות המייל ו/או המסנג/ר ו/או סמס. ככל שאינך מעוניינת לקבל תוכן פרסומי, הינך רשאית להסיר עצמך מרשימות הדיוור, ולא תקבלי עוד מסרים אלו באמצעי בו הסרת את עצמך. יצוין שעליך לעקוב אחר הפרסומים לגבי פעילויות אשר מתרחשות בחכמולוגית באמצעים אחרים.

<< הירשמי להדרכה לצאת לאור בדיגיטל בעזרת מוצר חינמי >>​